Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων

 
16/6/2024

Καταστρέφουν το πράσινο στο όνομα του περιβάλλοντος!

Στο δημοτικό συμβούλιο η κοπή 80 δέντρων και η καταστροφή πάρκων για να φτιαχτούν υπόγειες δεξαμενές ανάσχεσης.

Όπως είναι γνωστό, από τα τέλη του περασμένου χρόνου εκτελείται το έργο της εγκατάστασης αγωγών όμβριων στην περιοχή μεταξύ των οδών Ολύμπου, Ταϋγέτου Δίρφης, Ροδόπης. Το έργο αυτό, διαχρονική επιδίωξη όλων των διοικήσεων και όλων των δημοτικών παρατάξεων, θα συμβάλει οριστικά στη θωράκιση της περιοχής πέριξ του δεύτερου Λυκείου και Γυμνασίου, που εμφανίζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το ζήτημα είναι όμως ότι οι διοικήσεις του Δήμου, φρόντισαν εξαρχής να συνδυάσουν ένα αναγκαίο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας, με την κατασκευή δύο υπόγειων κλειστών δεξαμενών ανάσχεσης διαστάσεων 90,00 Χ 15,00 Χ 4,00 m εκάστη, οι οποίες θα επικοινωνούν υδραυλικά μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν συνολικό ωφέλιμο όγκο ανάσχεσης 9.500 m3. Η τροφοδοσία των δεξαμενών θα γίνεται με μια «περατή στρώση διήθησης» στην οδό Μητροπούλου, μεταξύ των οδών Καλλιανίου και Κισσάβου, κάτω από χώρο στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, με διαστάσεις 134,00 Χ 5,00 Χ 5,00 (μέσο βάθος). Αλλά για να γίνουν αυτά, πρέπει να κοπούν δεκάδες δέντρα και να καταστραφεί η παιδική χαρά και το μικρό πάρκο στην οδό Ταϋγέτου!

Το σχέδιο αυτό διατυπώθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2008, όταν ο Δήμος άρχισε να μελετά, σε επίπεδο προκαταρκτικής μελέτης, τη δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων ανάσχεσης στην περιοχή για τον έλεγχο της απορροής ομβρίων στην πηγή, στο πλαίσιο της μελέτης «Διερεύνηση Επανασχεδιασμού Δικτύου Όμβριων Περιοχής Συλλεκτήρα Ε13-2 με Δεξαμενές Ανάσχεσης».

Όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια από το ιστορικό της υπόθεσης, η ΔΡΑΣΗ διαφώνησε εξαρχής με την κατασκευή των δεξαμενών ανάσχεσης, για λόγους που εκτίθενται. Δεν υπήρξαμε εξάλλου ποτέ υποστηρικτές της λογικής "άλλος πληρώνει", εν προκειμένω η Περιφέρεια 8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είχαμε φανταστεί βέβαια τότε, δέκα χρόνια πριν, ότι για να υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει και να «ξυριστεί» η περιοχή πέριξ των σχολείων της οδού Ταϋγέτου από κάθε δέντρο και από κάθε φυτό! Στο όνομα μάλιστα, ενός περιβαλλοντικού έργου! Και ότι πλέον, το κοινόχρηστο πράσινο δεν θα χρειάζεται να ποτίζεται, διότι δεν θα υπάρχει! (άραγε θα ποτίζονται ιδιωτικοί κήποι;). Και πάντως, είναι αρκετά ειρωνικό το γεγονός, ότι προτείνεται να κοπούν δέντρα για μια δουλειά που την κάνουν τα δέντρα!

Μετρήστε: «Με το υπ’αριθμ.7566/30-04-2024 έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία αιτείται την κοπή και απομάκρυνση των δένδρων που φύονται στους εν λόγω χώρους, για την υλοποίηση των εργασιών εκσκαφής για την κατασκευή των δεξαμενών, συγκεκριμένα: Στο Ο.Τ 311: Εντός του χώρου της παιδικής χαράς πέντε κουτσουπιές και τρείς ξερές, συνολικά οκτώ κουτσουπιές. Εντός του πάρκου ένας χαμαίρωπας, ένας χαμαίρωπας humilis και δύο Βραχυχιτωνες. Επί πεζοδρομίου της οδού Ταυγέτου τρείς βραχυχίτωνες. Επί πεζοδρομίου επί της οδού Ξάνθης φύονται δύο μουριές. Στο παρτέρι επί της οδού Ροδόπης δύο δένδρα τούγια, δύο δένδρα πικροδάφνης και δύο γιούκα. Στο παρτέρι επί της Δώδεκα Αποστόλων μία λεύκα, ένα κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο, τρείς βραχυχίτωνες, τρείς κουκουναριές, τριάντα τέσσερα δένδρα πικροδάφνης. Στο Ο.Τ 310: Εντός του πάρκου φύονται τέσσερα Πεύκα, μία Αμυγδαλιά, τρείς αείλανθοι, τρείς Τιλιές κι ένα δένδρο diospyros. Η κοπή των δένδρων ορίζεται ως «αναγκαστική» και μετά το πέρας των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει και οι δύο χώροι να διατηρήσουν το ισοζύγιο πρασίνου που είχαν πριν την έναρξη των εργασιών, μέσω εργασιών ανάπλασης και αποκατάστασης τοπίου».

Σύμφωνα λοιπόν, με την εισήγηση θα κοπούν: Έντεκα κουτσουπιές, δύο χαμαίρωπες (χαμηλό φοινικοειδές), οκτώ βραχυχίτωνες, δύο μουριές, δύο τούγιες, 36 πικροδάφνες, τρείς τιλιές, τρείς αείλανθοι, (αυτοί θα μπορούσαν και να κοπούν, εισαγόμενο είδος, θεωρείται απειλητικό και επεκτατικό), μία λεύκα, ένα κυπαρίσσι, τρείς κουκουναριές, ένας διόσπυρος (λωτός), μια αμυγδαλιά, δυο γιούκα και τέσσερα πεύκα!

Και καλά τα γιούκα, αλλά και τα πεύκα και τα κυπαρίσσια; Και η παιδική χαρά; Ο πράσινος χώρος απέναντι από το 2ο Γυμνάσιο, που θα καταστραφούν ολοσχερώς;

Ομόφωνα με πέντε θετικές ψήφους ενέκρινε αυτή την πρόταση, δηλαδή την κοπή και απομάκρυνση του φυτικού υλικού που φύεται στο Ο.Τ.310 και στο Ο.Τ.311 στις 12.6.2024 η Δημοτική Επιτροπή Βριλησσίων. (Μαρίνης Γεώργιος, Χρηστάκης Τάσος, Δημητρίου Τάσος, Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Λιακόπουλος Κωνσταντίνος). Και τώρα θέλουν να το υπερψηφίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο της προσεχούς Τετάρτης...
Και μην μας πείτε ότι τα δέντρα θα αναπληρωθούν...

Ιστορικό

Στις αρχές του 2013, ο Δήμος αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Σύμφωνο των Δημάρχων», δημιουργώντας το «Σχέδιο Δράσης 2010-2020 για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Βριλησσίων», μια μελέτη που έχει σαν στόχο τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και των εκπομπών CO2 στην περιοχή του και τη βελτίωση του μικροκλίματος. Το σχέδιο παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης και εκεί, μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων, τέθηκε και συζητήθηκε και το ζήτημα των δεξαμενών ανάσχεσης. .

Η «Δράση» άσκησε εξαρχής κριτική στο σχέδιο
και ειδικότερα στο ζήτημα των δεξαμενών. Θεωρήσαμε το έργο εξεζητημένο και πανάκριβο, ότι η κατασκευή των δεξαμενών ανάσχεσης θα επιβάρυνε υπερβολικά και θα καθυστερούσε (όπως και έγινε), την κατασκευή ενός αναγκαίου έργου, με πρόσθετες μελέτες, εκσκαφές, μπετά, στεγανώσεις, αντλιοστάσιο, αυτοματισμούς, δίκτυο σωληνώσεων κλπ και ότι επιπλέον, θα προκαλέσει μεγάλο κόστος συντήρησης. Είχαμε τότε εκτιμήσει ότι είναι προκλητική η κατασκευή τόσο δαπανηρών έργων από τους Δήμους, δήθεν για περιβαλλοντικούς λόγους, με χρηματοδότηση κυβερνήσεων και περιφερειακών διοικήσεων που διαχρονικά... έχουν αποδείξει τις περιβαλλοντικές τους «ευαισθησίες», με πρόσχημα, εν προκειμένω, μια μικρή συγκράτηση – και αυτή υπό όρους- της ταχύτητας απορροής των υδάτων προς το ρέμα της Ραφήνας. Για το οποίο ξαφνικά, προέκυψε ενδιαφέρον Και είχαμε τότε αντιπροτείνει την τοποθέτηση έτοιμων οικονομικών πλαστικών δεξαμενών συλλογής ομβρίων στα δώματα των σχολείων για την τροφοδότηση των τουαλετών των κτιρίων.

Στην κριτική μας προς τον Δήμο, είχε την ευαισθησία να απαντήσει ο τότε διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπεύθυνος για την σύνταξη του εν λόγω Σχεδίου Δράσης, κ. Τρύφων Μαρτιγόπουλος. Ο κ. Μαρτιγόπουλος υποστήριξε ότι «Η κατασκευή των δεξαμενών ανάσχεσης και διήθησης επιφέρει συγκράτηση της πλημμυρικής παροχής των ομβρίων υδάτων στην περιοχή που πλήττεται από την βροχόπτωση, προστατεύοντας τις κατάντη περιοχές από την συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων ομβρίων και αποτρέποντας τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η συγκράτηση των ομβρίων στις δεξαμενές ανάσχεσης έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των διαστάσεων των αγωγών ομβρίων που απαιτούνται κατάντη και την επακόλουθη εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που διατείνεσθε. Τέλος δεν παραθέτετε στοιχεία σχετικά με το ενεργειακό αποτύπωμα των πλαστικών δεξαμενών αλλά και το κόστος συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων».

Τον Νοέμβριο του 2014, (αριθμός απόφασης 135/2014), ο δήμαρχος κ. Μανιατογιάννης εισηγείται ως επείγον θέμα την προκήρυξη μελέτης «Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων», συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 263.315.24€. Το θέμα συζητείται και υπερψηφίζεται «κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της ΔΡΑΣΗΣ κ.κ. Τσούτσια Ιωάννη και Ηλία Ορέστη οι οποίοι δήλωσαν «παρών».

Τον Απρίλιο του 2015, (αριθμός Απόφασης 44/ 2015), η προκήρυξη της μελέτης εγκρίνεται εκ νέου. Αυτή τη φορά μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωαννίδη Κων/νου, Πισιμίση Ιωάννη, Δημητρίου Αναστάσιου, Τζιλιγκάκη Νικολάου, Χρυσοπούλου Αικατερίνης, Τσούτσια Ιωάννη - Βερροιόπουλου Μιχάλη (ΔΡΑΣΗ) και Βήττου Βασιλείου, οι οποίοι δήλωσαν «παρών». Στη συνεδρίαση αποσαφηνίστηκε ότι η περιοχή της μελέτης περικλείεται από τις οδούς Πεντέλης, Αναπαύσεως, Βριλησσού και Ολύμπου και ότι αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός ενός συνδυασμένου συστήματος αγωγών και διατάξεων ανάσχεσης και η σύνδεση αυού του συνδυασμένου δικτύου και των διατάξεων ανάσχεσης προς τον αποδέκτη συλλεκτήρα Ε13-2.

Η σκοπιμότητα της μελέτης θεμελιώθηκε στα εξής επιχειρήματα: Ότι ο τελικός αποδέκτης, το ρέμα της Ραφήνας, αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα και ότι η εφαρμογή τοπικών ανασχέσεων όπως αυτή στην υδρολογική λεκάνη του ρέματος, μπορούν να ανακουφίσουν τις κατάντη περιοχές και να αποτελέσουν υπόδειγμα για ανάλογες εφαρμογές και σε άλλες περιοχές. Με το έργο, προβλέπεται η συνολική παροχή αιχμής από την περιοχή «Πάτημα» Βριλησσίων προς το ρέμα Ραφήνας να περιοριστεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το συνδυασμένο σύστημα δικτύου ομβρίων και δεξαμενών ανάσχεσης και διαπερατών οδοστρωμάτων εξάλλου, θα επιλύσει με αειφορικό τρόπο το πλημμυρικό πρόβλημα της περιοχής Πάτημα Βριλησσίων και ειδικότερα της περιοχής γύρω από το 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Βριλησσίων η οποία υποφέρει από τις πλημμύρες δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα σχολεία που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και των συνοδών τους, ενώ οι διατάξεις ανάσχεσης θα παρέχουν τη δυνατότητα για αποθήκευση νερού κατά τους θερινούς μήνες για τον καθαρισμό των δρόμων, την άρδευση του δημοτικού πρασίνου και την πυρόσβεση.

Το καλοκαίρι του 2018, επειδή προέκυψε κάποιο θέμα που αφορούσε στη διαδικασία ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης, το θέμα ξανασυζητείται ως επείγον στο δημοτικό συμβούλιο, μετά από πρόταση του τότε δημάρχου κ. Μανιατογιάννη. (15/18.07.2018 τακτική συνεδρίαση, αριθμός Απόφασης 132/2018): Έγκριση μελέτης «Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή Πάτημα Βριλησσίων». Αυτή τη φορά μειοψηφούν δηλώνοντας «παρών» οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Τσούτσιας Ιωάννης, Ηλίας Ορέστης (ΔΡΑΣΗ) και η Ελένη Σακισλή (Ανοιχτή πόλη).

Εξηγήθηκε και πάλι ότι με την κατασκευή του έργου επιτυγχάνεται επαρκής στράγγιση της περιοχής με παράλληλη προστασία από πλημμύρες για τις κατάντη περιοχές, ότι οι κλειστές δεξαμενές ανάσχεσης Δ1 και Δ2 έχουν σχεδιαστεί στεγανές, ώστε ο ωφέλιμος όγκος ανάσχεσης να μην επηρεάζεται από την διακύμανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ότι η λειτουργία των ανασχέσεων είναι σημαντική για την προστασία των κατάντη περιοχών και την αποτροπή κοστοβόρων πλημμυρικών γεγονότων, ότι το έργο είναι περιβαλλοντικά φιλικό και ο σχεδιασμός είναι τέτοιος ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ότι μετά το πέρας κατασκευής των έργων, θα διαμορφωθεί η περιοχή ώστε να επανέλθει η προτέρα κατάσταση, όσον αφορά τους χώρους πρασίνου/αναψυχής. Ειδικά για τα υφιστάμενα δέντρα που θα κοπούν, προβλέπεται αντικατάσταση αυτών στο πολλαπλάσιο (τουλάχιστον 10 νέα δέντρα για κάθε μεγάλο που θα κοπεί) και ότι με ελάχιστη τροποποίηση στον αρχικό σχεδιασμό, μπορεί να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες ομβρίων υδάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πότισμα πάρκων, καθαρισμό δρόμων ή ακόμη και πυρόσβεση.

Τον Ιούνιο του 2020, (απόφαση 27/2020), το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει με τηλεδιάσκεψη την υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 8.122.000€, με χρηματοδότηση των 7.806.000€ από την Περιφέρεια Αττικής και διάθεση του υπόλοιπου ποσού ύψους 316.000€ από πόρους του Δήμου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 4 συλλεκτήρων στους οποίους συμβάλλουν άλλοι δευτερεύοντες αγωγοί, δύο δεξαμενών ανάσχεσης και μίας διάταξης περατής στρώσης διήθησης η οποία θα οδηγεί τα βρόχινα νερά στις δεξαμενές. (Κατασκευή διαπερατού χώρου στάθμευσης επί της οδού Ταϋγέτου συνολικής επιφάνειας 300 m2, απέναντι από τα σχολεία, ο οποίος θα προσφέρει ανάσχεση των ομβρίων υδάτων και διήθηση προς τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα).

Σε ότι αφορά τις κλειστές δεξαμενές ανάσχεσης, αυτές χωροθετούνται στους ελεύθερους χώρους πρασίνου που βρίσκονται στα ΟΤ 310 και ΟΤ311 αντίστοιχα, εκατέρωθεν της οδού Ξάνθης. Δηλαδή στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ310 που περιβάλλεται από τις οδούς Ταϋγέτου, Ξάνθης και Ορεστιάδος και στο ΟΤ311 το οποίο περιβάλλεται από τις οδούς Ταϋγέτου, Ροδόπης, Δώδεκα Αποστόλων και Ξάνθης. Και σ’ αυτή τη συνεδρίαση μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΔΡΑΣΗΣ κ.κ Τσούτσιας Ιωάννης, Παπαχριστοδούλου Μαρίνα και Κρητικός Μάρκος μειοψήφησαν δηλώνοντας «παρών».

Τον Οκτώβριο του 2021, (απόφαση 221/2021), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων εγκρίνει ομόφωνα με εννέα θετικές ψήφους την μελέτη που εκπονήθηκε από την εταιρεία μελετητών «ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε.», επιβλέφθηκε και παραλήφθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Τον Δεκέμβριο του 2022 η Περιφέρεια Αττικής προκηρύσσει το έργο. Το οποίο έργο, παρεμπιπτόντως, ... είχε εγγραφεί και στον προϋπολογισμό του 2016, με πρόβλεψη να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2017...

Δεν αποτελεί πάντως ευρεσιτεχνία του Δήμου Βριλησσίων η στροφή προς τις υπόγειες δεξαμενές ανάσχεσης. Μια πρόχειρη αναζήτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα αποκαλύψει ότι πολλοί Δήμοι πράττουν αναλόγως. Όλοι από περιβαλλοντική ευαισθησία. Είναι γνωστό το φαινόμενο, ξαφνικά όλοι οι Δήμοι να βάζουν όργανα γυμναστικής στα πάρκα τους, όλοι να αλλάζουν τους λαμπτήρες οδοφωτισμού τους με Led, όλοι να εγκαθιστούν υπόγειους κάδους συμπίεσης απορριμμάτων, όλοι να εκπονούν Σχέδια Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κινητικότητας, όλοι να αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να εγκαθιστούν δωρεάν σταθμούς φόρτισης, ναι, ζούμε σε έναν οικολογικό κόσμο που κινείται συντονισμένα και βελτιώνει την καθημερινότητά μας. Εκεί το χρήμα, εκεί πρωταγωνιστεί και η Αυτοδιοίκηση!

Πάντως το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αιγάλεω δίστασε να αποδεχτεί την κατασκευή δεξαμενής ανάσχεσης σε χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστο χώρο πρασίνου...

Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γραφικές εξαιρέσεις...


Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ για μια Άλλη Πόλη


readers  1600


Σχόλια (1)


Τασία Μάρη 18 Ιουν 2024, 08:01
Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση της Δράσης για μια άλλη Πόλη. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό σημείο του άρθρου, το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους , είναι το παρακάτω: " ....Είναι γνωστό το φαινόμενο, ξαφνικά όλοι οι Δήμοι να βάζουν όργανα γυμναστικής στα πάρκα τους, όλοι να αλλάζουν τους λαμπτήρες οδοφωτισμού τους με Led, όλοι να εγκαθιστούν υπόγειους κάδους συμπίεσης απορριμμάτων, όλοι να εκπονούν Σχέδια Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κινητικότητας, όλοι να αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να εγκαθιστούν δωρεάν σταθμούς φόρτισης, ναι, ζούμε σε έναν οικολογικό κόσμο που κινείται συντονισμένα και βελτιώνει την καθημερινότητά μας. Εκεί το χρήμα, εκεί πρωταγωνιστεί και η Αυτοδιοίκηση!...." Δυστυχώς, από την .... Τοπική Αυτοδιοίκηση, το δεύτερο συνθετικό είναι δυστυχώς όρος κατ΄ ευφημισμόν......
Εισαγωγή σχολίου
Όνομα:

Σχόλιο:Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.

Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024 H Δράση στο facebook Το κανάλι μας στο YouTube
 
Ακροβάτες στο χαρτί Ακροβάτες στο χαρτί
Cine Δράση

Τελευταία θέματα

Τοιχο-διωκτικά
Κωστής Παπαγιώργης
Οι αριθμοί είναι λιγότερο αμφίσημοι από τις λέξεις, η φιλοσοφία υπερέχει γιατί είναι η μόνη που μπορεί να σκέφτεται κάτι και συνάμα να σκέφτεται ότι το σκέφτεται.


Τα σχόλια σας...
Καταστρέφουν το πράσινο στο όνομα του περιβάλλοντος!18/6/2024 Τασία Μάρη
Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση της Δράσης για μια άλλη Πόλη. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό σημείο του άρθρου, το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους , είναι το παρακάτω: " ....Είναι γνωστό το φαινόμενο, ξαφνικά όλοι οι Δήμοι να βάζουν όργανα γυμναστικής στα πάρκα τους, όλοι να αλλάζουν τους λαμπτήρες οδοφωτισμού τους με Led, όλοι να εγκαθιστούν υπόγειους κάδους συμπίεσης απορριμμάτων, όλοι να εκπονούν Σχέδια Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κινητικότητας, όλοι να αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και να εγκαθιστούν δωρεάν σταθμούς φόρτισης, ναι, ζούμε σε έναν οικολογικό κόσμο που κινείται συντονισμένα και βελτιώνει την καθημερινότητά μας. Εκεί το χρήμα, εκεί πρωταγωνιστεί και η Αυτοδιοίκηση!...." Δυστυχώς, από την .... Τοπική Αυτοδιοίκηση, το δεύτερο συνθετικό είναι δυστυχώς όρος κατ΄ ευφημισμόν......
Ο πολίτης απέναντι στον Μινώταυρο μέσα στο κράτος - λαβύρινθο15/5/2024 Γιώργος Θωμάκος
Έχω ανάλογη δυσάρεστη εμπειρία από την ΑΑΔΕ, την αυθαιρεσία των υπηρεσιών της, τις δυσλειτουργικές πλατφόρμες της ,τα ηλεκτρονικά αδιέξοδα και την "απρόσωπη" "από μηχανής" ταλαιπωρία που περιμένει τον κάθε ανυποψίαστο πολίτη ( που δεν είναι λογιστής ή φοροτεχνικός). Και ως επιστέγασμα, ο Διοικητής της ο κύριος Πιτσιλής να κομπάζει ότι με την ηλεκτρονική διοίκηση έχει καταφέρει να μειωσει την προσέλευση του κοινού προς τις υπηρεσίες(αφού έχει πρώτα κλείσει όλες τις τοπικές εφορίες και έχει πάει τις υπηρεσίες στου διαόλου τη μάνα). Άλλη μία Ανεξάρτητη αρχή που "απολαμβάνει" την ανεξαρτησία της από το να λογοδοτεί στους πολίτες. Προσωπικά, δεν μπορώ να ανεχθω την "ανημπορια" αντίδρασης απέναντι σε τέτοιες.αυθαιρεσίες. Μετα απο δύο ενδικοφανεις προσφυγές (στις οποίες δικαιώθηκα) και ένα email διαμαρτυρίας στα διοικητή της ΑΑΔΕ σκοπεύω να στείλω αναφορά για τις δομικές παθογένειες της φορολογικής διοίκησης στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών κ Διαφάνειας στη Βουλή. Είναι σίγουρο ότι εκτός από εμένα υπάρχουν και πολλοι αλλοι στην αντίστοιχη θέση. Ευχής έργον θα ήταν να γίνει κάτι συλλογικά.
Τα Βριλήσσια στο μέτωπο των Δήμων που αντιδρούν 7/5/2024 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Πρόκειται για ένα υδροκέφαλο κράτος και ένα επίσης υδροκέφαλο λεκανοπέδιο. Η ζήτηση κατοικιών είναι ασφυκτική και οι "αρμόδιοι" όπως πάντα καλούνται να την αντιμετωπίσουν άρον άρον, (τηρουμένου βεβαίως κάθε μέτρου που εξασφαλίζει τα συμφέροντα των εχόντων προσβάσεις στο κράτος). Θέλουμε σπίτια και δεν έχουμε γη; Δίνουμε ύψος, αδιαφορώντας αν ο συνωστισμός που δημιουργείται έτσι δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία των πόλεων και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Κανένας από αυτούς τους νεαρούς και νεοεμφανιζόμενους, αμερικανοσπουδαγμένους πολιτικούς με τον αέρα σαράντα καρδιναλίων δεν θα σπάσει το κεφάλι του προκειμένου να αντιμετωπίσει ριζικά ένα θέμα πριν η βόμβα σκάσει στα χέρια μας, εστιάζοντας στα αίτια. Θα κινηθούν με συνοπτικές διαδικασίες για να κατασπαράξουν ό,τι έχει απομείνει και "τσιμέντο να γίνει". Διότι, αν η χώρα είχε διασώσει κάποιες πολιτικές προσωπικότητες και αν διέθετε πολιτικούς ικανούς να παράγουν πολιτική με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως για παράδειγμα υπήρξε ο πρόσφατα εκλιπών Μιχάλης Χαραλαμπίδης, κάποιον θα ενδιέφερε αυτό το τρομαχτικό άνοιγμα ανάμεσα στα κέντρα και στις περιφέρειες, όπου υπάρχει μεγάλη στενότητα ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας των εκεί πληθυσμών με αποτέλεσμα η ύπαιθρος να ερημώνει και να μαραζώνει την ώρα που τα κέντρα ασφυκτιούν. Γιατί εκεί βρίσκεται η κύρια γενεσιουργός αιτία των δυσλειτουργιών της πόλης. Χρειάζονται αντιστάσεις ώστε να μην εφαρμόζονται μέτρα που επιβαρύνουν την κατάσταση στις πόλεις, σαν αυτά που συζητούνται, αλλά ταυτόχρονα και αναβάθμιση των υποδομών και της ζωής στην περιφέρεια, ώστε να συγκρατούνται οι πληθυσμοί τους εκεί. Αυτά μεταξύ άλλων πολλών με δεδομένο το παντελώς αφερέγγυο σύστημα εξουσίας.


Δημοτικές Εκλογές 2014


ΓΠΣ Βριλησσίων 2011


Δημοτικές Εκλογές 2010


Παιδεία 2009
Καλλικράτης: απόψεις και θέματα

Η κρίση και το πρόγραμμα σταθερότητας

Το στέκι της Δράσης 

Το νέο στέκι της «Δράσης», Πάρνηθος 21 Βριλήσσια τηλ. 211-116-5797. H δωρεάν δανειστική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη λειτουργεί κάθε Δευτέρα 12:00-2:00μμ, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 6:00-8:00μμ.
   
© 2006 - 2024 Δράση για μια Άλλη Πόλη
Κατασκευή - επιμέλεια ιστοσελίδας: Μάκης Ετζόγλου