Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων

 
15/1/2021

Ελευθερία και Θάνατος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελευθερία και Θάνατος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821
Μικροϊστορικές προσεγγίσεις από τον αγώνα στον Ηπειρωτικό και στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο.

Ιωάννινα - Άρτα 1-4 Ιουλίου 2021
Παραμυθιά 25 Ιουνίου 2021


Τα τελευταία δέκα, περίπου, χρόνια, στο πρόγραμμα σπουδών του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εισήχθησαν μια σειρά μαθημάτων για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και την Ελληνική Επανάσταση. Από την πρώτη στιγμή τέθηκαν δύο βασικοί στόχοι: πρώτον, η διερεύνηση των ιστορικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών διαστάσεων του ελληνικού επαναστατικού φαινομένου, αξιοποιώντας τις σύγχρονες, διεθνείς, ιστοριογραφικές προσεγγίσεις που τοποθετούν το συγκεκριμένο γεγονός στο ευρύτερο επαναστατικό κύμα το οποίο κατακλύζει την Ευρώπη και τον κόσμο στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα· και δεύτερον, η εξοικείωση των φοιτητών με ευρείες ερμηνείες της Ελληνικής Επανάστασης στη συγχρονία αλλά και διαχρονικά, οι οποίες επαναφέρουν τον αναστοχασμό και την κριτική σκέψη στο σημαντικό αυτό ζήτημα της νεότερης ιστορίας και οδηγούν στην απαγκίστρωση από τα στερεότυπα της σχολικής ιστορίας, της δημόσιας εθνικιστικής ρητορείας και των αποστεωμένων εορτασμών.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας εγκαινίασε συνεργασία με τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, η οποία οδήγησε σε δύο διεθνή συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στις 7-9 Ιουλίου 2013 και στις 26-27 Ιουλίου 2014, αφιερωμένα διαδοχικά στον Φιλελληνισμό και την Φιλική Εταιρεία. Οι ανακοινώσεις εκδόθηκαν σε δύο τόμους με αντίστοιχη θεματολογία [Άννα Μανδυλαρά-Γιώργος Νικολάου-Λάμπρος Φλιτούρης-Νικόλαος Αναστασόπουλος (επιστημονική επιμέλεια), Φιλελληνισμός. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και του Έλληνες από το 1821 ως σήμερα, Δήμος Νικολάου Σκουφά/Ηρόδοτος, Αθήνα 2015 και Άννα Μανδυλαρά-Γιώργος Νικολάου, Η Φιλική Εταιρεία. Επαναστατική δράση και μυστικές εταιρείες στη Νεότερη Ευρώπη, Δήμος Νικολάου Σκουφά/Εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2017]. Στα πλαίσια της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, το Τμήμα ΙστορίαςΑρχαιολογίας διοργανώνει διεθνές συνέδριο με τίτλο «Ελευθερία και Θάνατος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Μικροϊστορικές προσεγγίσεις από τον αγώνα στον Ηπειρωτικό και στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο». Εκκινώντας από ζητήματα που έχουν καταγραφεί ως «γνωστά» και στην ελληνική ιστοριογραφία όπως ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός στην Ήπειρο, το Σούλι και τα δίκτυα των Σουλιωτών, οι επιχειρήσεις στην Ήπειρο, η μάχη του Πέτα και το τάγμα των Φιλελλήνων, η μάχη της Πλάκας, η μάχη στο Κομπότι, ο Λόρδος Βύρων στον Ηπειρωτικό χώρο, οι στρατηγικές του Αλή Πασά, αλλά και τα ηπειρωτικά δίκτυα στην Μολδοβλαχία, θα διερευνηθούν πολλαπλές όψεις της ζωής και του θανάτου των επαναστατών. Η συστηματική έρευνα και η ανάδειξη νέων (ή και παλαιών) πηγών με την χρήση σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων, θεωρούμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε πρωτότυπες κι ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις, μέσα στα πλαίσια της, ήδη, πλούσιας συζήτησης και εργογραφίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψιν τα διανοητικά εργαλεία της μικροϊστορίας και έχοντας ως κέντρο τον Ηπειρωτικό και τον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από τα θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο:

Ζώντας με τον θάνατο: Ποιος ο αριθμός των απωλειών λόγω των εχθροπραξιών, των ασθενειών, της αιχμαλωσίας, της πείνας και της κακουχίας; Αντιλήψεις περί θανάτου, αντοχές του σώματος, ιατρική περίθαλψη. Πόσους σκότωσε ένας επαναστάτης, πόσους έχασε; Που καταφεύγουν οι πρόσφυγες και από τις δύο πλευρές;

Η νίκη και η ήττα: πως διαχειρίζονται οι επαναστάτες τις νίκες και τις ήττες; Πώς θάβονται οι νεκροί; Ποια είναι η καθημερινή ζωή στα στρατόπεδα, στα φρούρια, στις επαναστατημένες περιοχές, μετά την νίκη ή την ήττα; Πως συμπεριφέρονται στους αιχμαλώτους (άνδρες ή γυναίκες, ανώνυμους ή επώνυμους); Πως γινόταν η ανταλλαγή ομήρων; Τι θεωρείται ανδραγάθημα, θυσία ή προδοσία; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα, του ηγέτη, του επαναστάτη;

Η οικονομία της λαφυραγωγίας: Πόσο σημαντική ήταν η λαφυραγωγία κατά η διάρκεια του Αγώνα; Ποια θεωρούντο τα σημαντικότερα αντικείμενα μιας λαφυραγωγίας; Ποια ήταν ανεπίτρεπτα; Τι ποσοστό λαφυραγωγίας υπήρχε σε σχέση με τους επίσημους πόρους και τα δάνεια;

Γιορτές, πανηγύρεις, πένθος: Πως γιόρταζαν οι επαναστατημένοι τις νίκες; Ποιες διασκεδάσεις επιτρέπονταν; Χοροί, τραγούδια, μοιρολόγια και πένθος. Ο χρόνος της μάχης και ο χρόνος της γιορτής.

Θρησκευτικότητα και Δεισιδαιμονίες: Πόσο σημαντική ήταν η πίστη στην καθημερινή ζωή των επαναστατών; Πως εκφραζόταν; Ποιο ρόλο έπαιζαν οι λαϊκές δοξασίες και οι δεισιδαιμονίες μιας αγροτικής, εν πολλοίς, αντίληψης;

Επιτήρηση και τιμωρίες: Τι είδους στρατιωτική πειθαρχία υπήρχε; Ποιες τιμωρίες επιβάλλονταν στους παραβάτες; Ποια η σχέση με τους φιλέλληνες συναγωνιστές;

Η «τεχνολογία» των μαχών: Τι είδους όπλα χρησιμοποιούσαν και από που τα προμηθεύονταν; Τι ποσοστό αλόγων χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες και τι οι Οθωμανοί; Ποιες ήταν οι αγορές των αλόγων και των όπλων;

Αφηγήματα, σιωπές και ο «πόλεμος της μνήμης» στον χρόνο: Ποια ήταν τα στερεότυπα που επαναλάμβαναν οι κάθε είδους απομνημονευματογράφοι; Ποια θέματα απέφευγαν να διηγηθούν; Ποιο είδος τέχνης (ζωγραφική, λογοτεχνία, μουσική, δοκίμιο) είχε μεγαλύτερη απήχηση στον ελλαδικό και στον ευρωπαϊκό χώρο; Περιπέτειες της «επετειακής μνήμης», μέσα στον χρόνο: Αναμνηστήριοι τόποι και το «ζωντάνεμα» του παρελθόντος.

Ετερότητες και καθημερινή ζωή: ποιες οι σχέσεις μεταξύ των εθνοτικών ομάδων που παρέμειναν στα εδάφη των επαναστατών; Οι γυναίκες και ο δημόσιος χώρος, η καθημερινότητα σε πόλεις και στον αγροτικό χώρο (Ισραηλίτες, Μουσουλμάνοι, Ρομά, Αρβανίτες, Βλάχοι κ.λπ.)

Νεοφώτιστοι: αίτια μεταστροφής θρησκευτικής συνείδησης, δημογραφικά δεδομένα, τα πρώην χαρέμια των μουσουλμάνων αξιωματούχων.

H εικόνα των άλλων: πώς είδαν τους «άλλους» (Δυτικούς, Οθωμανούς) την προεπαναστατική και επαναστατική εποχή οι Έλληνες και πώς την προεπαναστατική και επαναστατική Ήπειρο οι Δυτικοί που διαπνέονταν από φιλελληνικά ή ανθελληνικά αισθήματα;

➢ Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την οργανωτική αρωγή των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
- «Ιστορικής έρευνας Νεωτέρων και Σύγχρονων κοινωνιών»
- «Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης»
- «Λαογραφίας» o «Νέας Ελληνικής Φιλολογίας»
- «Βαλκανικής και Οθωμανικής Μουσικής, Ιστορίας και Πολιτισμών»

➢ Οι εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν χώρα από τις 1 ως τις 4 Ιουλίου 2021 στα Ιωάννινα και στην Άρτα. Στις 25 Ιουνίου προβλέπεται να οργανωθεί ημερίδα στην Παραμυθιά με θέματα που αφορούν την ιστορία του Σουλίου.

➢ Οι γλώσσες του συνεδρίου θα είναι τα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Κάθε ανακοίνωση δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά.

➢ Θα καταβληθεί προσπάθεια για την κάλυψη του μεγαλύτερου τμήματος μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.

Πηγή:
http://deanphil.ac.uoi.gr/index.php?lang=el

https://www.uoi.gr/prosklisi-diethnes-synedrio-eleytheria-kai-thanatos-stin-elliniki-epanastasi-toy-1821-mikroistorikes-proseggiseis-apo-ton-agona-ston-ipeirotiko-kai-ston-eyrytero-valkaniko-xoro/readers  268


Σχόλια (0)


Εισαγωγή σχολίου
Όνομα:

Σχόλιο:Τα σχόλια δημοσιεύονται άμεσα και είναι αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη του σχολίου. Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των σχολίων εκείνων που έχουν διαφημιστικούς σκοπούς, κρίνονται ως ρατσιστικά ή προσβάλλουν πρόσωπα.

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 H Δράση στο facebook Το κανάλι μας στο YouTube
 
Ακροβάτες στο χαρτί Ακροβάτες στο χαρτί
Cine Δράση

Τελευταία θέματα

Τοιχο-διωκτικά
Αργύρης Χιόνης
Είμαστε σαν το γρασίδι των δημόσιων κήπων. Κάθε τόσο μας κουρεύουν σύριζα τη σκέψη. Χάριν συμμετρίας.


Τα σχόλια σας...
Βιβλιοθήκη του Δήμου: Μια συζήτηση που ΔΕΝ έγινε.7/2/2021 Δημήτρης Καλαμπούκας
Αυτό που πραγματικά με εξοργίζει δεν είναι η αδιαφορία των διοικούντων αλλά ο μιθριδατισμός που μας χαρακτηρίζει εμάς τους ίδιους τους πολίτες. Κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, άρθρο 6: «Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ' αυτό από τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτομα για την επίλυση ζητημάτων αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη σχετική απόφαση που ελήφθη.». Γιατί δε γίνεται χρήση; Τόσο δύσκολο είναι να μαζευτούνε 25 υπογραφές στα Βριλήσσια από δημότες που ενδιαφέρονται πραγματικά για την πόλη και δεν αναλίσκονται απλά σε βερμπαλιστικές κορώνες και ξεκατινιάσματα στην αρένα των σόσιαλ μύδια (τρομάρα μας!) μεταξύ εγκάθετων κλακαδόρων της διοικούσας αρχής, που με αλαζονικό ύφος χλευάζουν τον οποιοδήποτε ασκήσει κριτική, και των άλλων εγκάθετων της αντιπολιτευόμενης πλευράς που θα προσπαθήσουν να ακυρώσουν την οποιαδήποτε θετική προσπάθεια πάει να γίνει; Ας μην αναρωτιόμαστε λοιπόν γιατί δεν έγινε συζήτηση για τη βιβλιοθήκη, για τον φωτισμό στους δρόμους, για τα σπασμένα πεζοδρόμια, για τα λευκώματα που κοστίζουν ένα σωρό πεταμένα λεφτά, για τα χρέη στην ΕΥΔΑΠ, για τους κάδους ανακύκλωσης, για την πρώην Ναυτική Βάση, για…. Κουράστηκα από τη μίρλα. Το γαρ πολύ της θλίψεως… Το συγκεκριμένο σχόλιο απαντάει εμμέσως και στο άρθρο «Δεν θέλουν την κοινωνία στα πόδια τους».
Δεν θέλουν την κοινωνία στα πόδια τους!3/2/2021 Μπάμπης Δαμουλιάνος Ευαγγελάτος
Μαδούν, ξεπουπουλιάζουν συστηματικά τη Δημοκρατία με στόχο να την κάνουν σε τέτοιο βαθμό αποκρουστική,, έτσι που οι πολίτες να της γυρίσουν οριστικά την πλάτη και να απέχουν. Τουλάχιστο στο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ο κάθε δημότης οφείλει νομίζω ενεργά να συμμετέχει με κάθε πρόσφορο μέσο στα κοινά και παράλληλα να απογαλακτιστεί από τις κομματικές εντολές.


Δημοτικές Εκλογές 2019


Δημοτικές Εκλογές 2014


ΓΠΣ Βριλησσίων 2011


Δημοτικές Εκλογές 2010


Παιδεία 2009
Καλλικράτης: απόψεις και θέματα

Η κρίση και το πρόγραμμα σταθερότητας

Το στέκι της Δράσης 

Το νέο στέκι της «Δράσης», Πάρνηθος 21 Βριλήσσια τηλ. 211-116-5797. H δωρεάν δανειστική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη λειτουργεί κάθε Δευτέρα 12:00-2:00μμ, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη 6:00-8:00μμ.
   
© 2006 - 2021 Δράση για μια Άλλη Πόλη
Κατασκευή - επιμέλεια ιστοσελίδας: Μάκης Ετζόγλου