Το «Ανοιχτό Σχολείο»

του Παύλου Αρβανίτη

Το «Ανοιχτό Σχολείο» θα πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε ως ένα θεσμό που θα βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία.

Το «Ανοιχτό Σχολείο» πρέπει να είναι ένας χώρος δημιουργίας με εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών/τριών του αλλά και όλων των κατοίκων της γειτονιάς. Οι δράσεις που θα υλοποιούνται θα αξιοποιούν τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Ειδικά για τους μαθητές του θα μπορούσε να αποτελέσει τον επιπλέον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σχολικών προγραμμάτων.

Προγράμματα με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM1 αλλά και ανθρωπιστικών επιστημών σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, με την ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς, παραγωγικές μονάδες, πολιτιστικούς συλλόγους, μουσεία κ.ά.

Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού θα πρέπει να εκσυγχρονίσουμε-επαναλειτουργήσουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες και ειδικά αυτές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχουν2, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Β' και Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άρχισαν τη λειτουργία τους, σε πρωινό ωράριο, γύρω στο 2000 και σταμάτησαν το 2012 λόγω της λιτότητας των μνημονίων και εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές επεκτείνοντας, εμείς ως χώρα σε παγκόσμια πρωτοτυπία, τη λιτότητα και στη Γνώση. Η φιλοσοφία της δημιουργίας τους στηρίχθηκε στο ότι η μάθηση είναι μια ευρύτερη εκπαιδευτική διαδικασία που δεν μπορεί να περιοριστεί στα όρια του σχολικού προγράμματος.

Κάθε τέτοια βιβλιοθήκη προμηθεύτηκε την εγκεκριμένη από το ΥΠΕΠΘ συλλογή 5.000 τίτλων (περιοδικών, βιβλίων και πολυμέσων), εξοπλισμό οπτικοακουστικών μέσων, ενώ απέκτησε πρόσβαση στο Internet. Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες δημιουργήθηκαν με κριτήρια που καθορίζονται από διεθνή πρότυπα και με τη δυνατότητα να εξελιχτούν σε άρτια και αυτόνομα πληροφοριακά κέντρα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όχι μόνο της σχολικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας στην οποία ανήκουν.

Το ζήτημα είναι μείζον και ευρύτερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κλειδωμένες 757 βιβλιοθήκες στη χώρα μας, σε μια εποχή όπου το Δημόσιο Σχολείο βάλλεται από παντού και η παιδεία περνάει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της.

Το «Ανοιχτό Σχολείο» ως Οργανισμός θα πρέπει να έχει μια Διοίκηση στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής.ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

1, STEM: science technology engineering mathematics πχ formula 1 κ.ά.
2, 2ο ΓΕΛ Βριλησσίων
Γιάννης Τσούτσιας

Το πρόγραμμα δράσης... της Δράσης
Γιάννης Τσούτσιας

Παύλος Αρβανίτης

Θανάσης Σπηλιώτης

Ειρήνη Κατσάνη

Θανάσης Χριστόπουλος

Λιλή Παπαδοπούλου

Ναταλί Ντογαντζή

Ξεκινήσαμε επιλέγοντας να συζητήσουμε για έναν "άλλο τρόπο διοίκησης" και το πώς αλλιώς μπορεί να δουλεύει ένας δήμος, μια πόλη.
Γιάννης Τσούτσιας

Όποτε η κοινωνία συμμετείχε και παρενέβη, τα πράματα ήρθαν σε μια θετική κατεύθυνση και εκτός από κοινωνική είχαμε και μια πολιτιστική ανάταση...
Mάρκος Κρητικός

Όταν ο δημότης αντιλαμβάνεται ότι η πρότασή του μετράει, στρατεύεται και για την υλοποίησή της.
Μαρίνα Παπαχριστοδούλου

Υπάρχει μια τραγωδία επικείμενη για την οποία αδιαφορούμε... το σύστημα κεντρικά δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, εξαρτάται από εμάς το τι θα κάνουμε σε κάθε τόπο.
Λάμπης Λαζάνης

Γιάννης Κωτούλας